2003

Jmenovaní docenti
FAKULTA UCHAZEČ OBOR ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ DATUM JMENOVÁNÍ
HAMU MgA. František Malý hudební umění - klavír 16.1.2003 28.4.2003
HAMU MgA. Libuše Márová hudební umění - zpěv 22.5.2003 18.12.2003
DAMU Vratislav Šrámek dramatická umění – režie a dramaturgie alternativního a loutkového divadla 11.12.2002 28.4.2003
© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze