2004

Jmenovaní docenti
FAKULTA UCHAZEČ OBOR ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ DATUM JMENOVÁNÍ
HAMU MgA.Stanislav Bogunia hudební umění - klavír 11.11.2004 6.12.2004
HAMU Tomáš Koutník hudební umění - dirigování 20.5.2004 28.6.2004
DAMU Miroslav Krobot dramatická umění - herectví alternativního a loutkového divadla 15.10.2003 29.3.2004
FAMU Ivo Mathé filmové, televizní a fotografické umění a nová média - produkce 22.11.2004 6.12.2004
HAMU Vlastislav Matoušek hudební umění - teorie a dějiny hudby 18.4.2002 29.3.2004
FAMU Antonín Weiser filmové, televizní a fotografické umění a nová média - fotografie 3.5.2004 28.6.2004
© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze