2007

Jmenovaní docenti
FAKULTA UCHAZEČ OBOR ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ DATUM JMENOVÁNÍ
FAMU MgA. Jaroslav Bárta filmové, televizní a fotografické umění a nová média – fotografie 20.9.2006 5.11.2007
HAMU PhDr. Roman Dykast, CSc. hudební umění - hudební teorie 28. 11. 2005 3.7.2007
HAMU PhDr. David Eben, Ph.D. hudební umění - hudební teorie 4. 7. 2005 3.12.2007
DAMU PhDr. Jiří Josek dramatická umění - dramaturgie činoherního divadla 22. 6. 2007 3.12.2007
FAMU Mgr. Rudolf Prekop filmové, televizní a fotografické umění a nová média – fotografie 26. 10 2006 5.11.2007
DAMU MgA. Zuzana Sílová, Ph.D. dramatická umění - teorie divadelní tvorby 11. 10. 2005 2.4.2007
© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze