2010

Jmenovaní docenti
fakulta uchazeč obor zahájení řízení datum jmenování
DAMU Mgr. Karel Vostárek Dramatická umění - scénografie alternativního
a loutkového divadla
30.12.2008 11.1.2010
FAMU MgA. Josef Ptáček Filmové, televizní a fotografické umění
a nová média - fotografie
6.10.2008 8.2.2010
FAMU MgA. Tomáš Petráň Filmové, televizní a fotografické umění
a nová média - dokumentární tvorba
24.11.2008 8.2.2010
HAMU Mgr.art.Roman Menšina ArtD. Hudební umění - fagot 19.3.2007 1.3.2010
FAMU Svatopluk Malý Filmové, televizní a fotografické umění
a nová média - kamera
23.11.2009 14.6.2010
FAMU PhDr. Ladislav Šerý Filmové, televizní a fotografické umění
a nová média - teorie filmové a multimediální tvorby
23.11.2009 14.6.2010
© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze