2011

Jmenovaní docenti

- PhDr. Petr Daněk, Ph.D.
Hudební umění – hudební teorie
zahájení řízení: 28.1.2011
jmenován: 7.12.2011

- MgA. Bohuslav Matoušek
Hudební umění – housle
zahájení řízení: 19.12.2007
jmenován: 7.12.2011

- Mgr. Zdeněk Divoký, Ph.D.
Hudební umění - lesní roh
zahájení řízení: 10.12.2007
jmenován: 9.3.2011

- JUDr. Bohumír Štědroň, Ph.D. LL.M.
Dramatická umění - produkce
zahájení řízení: 14.4.2010
jmenován: 9.3.2011

- MgA. Ivan Kusnjer
Hudební umění - zpěv
zahájení řízení: 4.2.2010
jmenován: 5.9.2011

- PhDr. Jiří Štilec, CSc.
Hudební umění - hudební management
zahájení řízení: 17.12.2008
jmenován: 5.9.2011

- Mgr. Charles Olivieri-Munroe
Hudební umění - dirigování
zahájení řízení: 12.9.2007
jmenován: 5.10.2011

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze