Jmenovaní docenti 2012

PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D.
Hudební umění - varhany
zahájení řízení: 25.3.2008
jmenován: 3.12.2012

Mgr. Václav Janeček, Ph.D.
Taneční umění - pedagogika tance
zahájení řízení: 25.6.2008
jmenován:16.11.2012

Mgr. Zdeněk Hudec, Ph.D.
Filmové, televizní a fotografické umění a nová média - teorie filmové a multimediální tvorby
zahájení řízení: 28.3.2011
jmenován: 1.10.2012

Mgr. Tomáš Kuhn, Ph.D.
Hudební umění - hudební teorie
zahájení řízení: 11.2.2008
jmenován: 3.9.2012

MgA. Martin Pinkas, Ph.D.
Hudební umění - zvuková tvorba
zahájení řízení: 24.6.2008
jmenován: 3.9.2012

MgA. Ing. Ondřej Urban, Ph.D.
Hudební umění - zvuková tvorba
zahájení řízení: 24.6.2008
jmenován: 3.9.2012

PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D.
Hudební umění – hudební teorie
zahájení řízení: 27.4.2008
jmenována: 2.4.2012

MgA. Filip Láb, Ph.D.
Filmové, televizní a fotografické umění a nová média – fotografie
zahájení řízení: 29.3.2010
jmenován: 5.3.2012

MgA. Ivo Trajkov
Filmové, televizní a fotografické umění a nová média – střihová skladba
zahájení řízení: 29.3.2010
jmenován: 5.3.2012

MgA. Jan Jindra
Filmové, televizní a fotografické umění a nová média – fotografie
zahájení řízení: 29.3.2010
jmenován: 5.3.2012

ak.mal. Petr Pavlík
Dramatická umění - scénografie
zahájení řízení: 10.10.2010
jmenován: 11.1.2012

Mgr. Miloš Černý
Dramatická umění - herectví činoherního divadla
zahájení řízení: 13.10.2010
jmenován: 11.1.2012

PhDr. Vlasta Koubská
Dramatická umění - scénografie
zahájení řízení: 4.10.2010
jmenována: 11.1.2012

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze