Jmenovaní docenti 2013

MgA. Xenie Hranická
Hudební umění - klavír
zahájení řízení: 23.6.2009
jmenována: 4.11.2013

Mgr. Jakub Guziur, Ph.D.
Filmové, televizní a fotografické umění a nová média - teorie animované a multimediální tvorby
zahájení řízení: 26.11.2012
jmenován: 2.9.2013

MgA. Petr Jarchovský
Filmové, televizní a fotografické umění a nová média - scenáristika a dramaturgie
zahájení řízení: 8.10.2012
jmenován: 2.9.2013

MgA. Tomáš Víšek
Hudební umění - komorní hra
zahájení řízení: 25.6.2008
jmenován: 1.7.2013

ak. mal. Michaela Pavlátová
Filmové, televizní a fotografické umění a nová média - animovaná a multimediální tvorba
zahájení řízení: 14.11.2011
jmenována: 1.7.2013

Mgr. Milan Schejbal
Dramatická umění - režie činoherního divadla
zahájení řízení: 28.11.2012
jmenován: 3.6.2013

Ing. Karel Jaroš
Hudební umění - zvuková tvorba
zahájení řízení: 18.3.2009
jmenován: 8.4.2013

Mgr. et MgA. Michal Čunderle, Ph.D
Dramatická umění - herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku
zahájení řízení: 13.10.2010
jmenován: 6.3.2013

MgA. Aurel Klimt.
Filmové, televizní a fotografické umění a nová média - animovaná a multimediální tvorba
zahájení řízení: 14.11.2011
jmenován: 4.2.2013

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze