2014

Jmenovaní docenti

Mgr. Vít Janeček
Filmové, televizní a fotografické umění a nová média - audiovizuální tvorba
zahájení řízení: 13.6.2012
jmenován: 3.2.2014

Mgr. Jakub Kudláč, Ph.D.
Filmové, televizní a fotografické umění a nová média - zvuková tvorba
zahájení řízení: 13.6.2012
jmenován: 7.4.2014

Mgr. art. Helena Kaupová
Hudební umění - zpěv
zahájení řízení: 20.10.2008
jmenována: 7.4.2014

MgA. Stanislav Suda, Ph.D.
Dramatická umění - herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku
zahájení řízení: 12.6.2013
jmenován: 5.5.2014

MgA. Otomar Kvěch
Hudební umění - hudební teorie  
zahájení řízení: 16.12.2009
jmenován: 30.6.2014

Mgr. Leoš Čepický
Hudební umění - housle  
zahájení řízení: 25.1.2013
jmenován: 30.6.2014

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze