Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUPředpisySměrnice kvestorasměrnice › Směrnice kvestora č. 1/2012 dodatek č. 5

Směrnice kvestora č. 1/2012 dodatek č. 5

Tento dokument ve formátu pdf

V Praze dne 11. 1. 2017

K čj. 900/12/003

Směrnice kvestora č. 1/2012

o cestovních náhradách

Dodatek č. 5

 

Směrnice č. 1/2012 se mění a doplňuje takto:

Bod 2.1 Stravné se mění takto:

 

Zaměstnanec má nárok za každý kalendářní den pracovní cesty na stravné podle 
§ 163 odst. 1 ZP ve výši:

a)     72 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin

b)   109 Kč, trvá-li cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c)   171 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

 

Bod 2.3 b) Jízdní výdaje se mění takto:

 

Použije-li zaměstnanec na žádost zaměstnavatele soukromé motorové vozidlo, přísluší mu sazba základní náhrady ve výši stanovené vyhláškou MPSV (pro rok 2017 činí sazba základní náhrady u osobních silničních motorových vozidel
3,90 Kč za 1 km jízdy).

 

Ostatní ustanovení Směrnice č. 1/2012 zůstávají beze změny.

 

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze