Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUPředpisy › Vnitřní předpisy

Vnitřní předpisy

a) statut AMU
Ve znění platném od 21. prosince 2016
b) volební řád akademického senátu AMU
Ve znění platném od 19. května 2017
d) vnitřní mzdový předpis
e) jednací řád Umělecké rady AMU
h) stipendijní řád AMU
Statut útvaru interního auditu AMU
Filejednací řád Umělecké rady AMU
Filestudijní a zkušební řád AMU - pdf
Filestatut správní rady AMU - pdf
FileStatut útvaru interního auditu AMU - pdf
FileSpisový a skartační řád AMU - xls
Organizační a provozní řád ubytovacího zařízení rektorátu AMU Tržiště 18
FileStatut Galerie Akademie múzických umění v Praze
Statut Galerie Akademie múzických umění v Praze
Organizační řád knihoven AMU
FileKnihovní a výpůjční řád
Archiv
již neplatných vnitřních předpisů
Knihovní a výpůjční řád
platný od 1. 7. 2014
FilePŘÍLOHA článek 4, odst. 1.1., písm. d)
FileVnitřní mzdový předpis
od 18.července 2014
FileStipendijní řád
od 4. ledna 2017
Vnitřní předpisy
FileŘád CZV 2015
Organizační a provozní řád NAMU
Filestatut 2016
Fileh) disciplinární řád pro studenty AMU
Ve znění platném od 4. ledna 2017
Filef) studijní a zkušební řád AMU
Ve znění platném od 4. ledna 2017
g) studijní a zkušební řád AMU
Ve znění platném od 4. ledna 2017
i) disciplinární řád pro studenty AMU
Ve znění platném od 4. ledna 2017
Filee) řád výběrového řízení pro obsazování akademických pracovníků AMU
f) řád výběrového řízení pro obsazování akademických pracovníků AMU
Fileb1) Volební řád AS AMU
Fileb2) Jednací řád AS AMU
Filei) statut správní rady AMU
k) další předpisy
(Statut správní rady, Řád celoživotního vzdělávání)
c) jednací řád akademického senátu AMU
Ve znění platném od 19. května 2017

Navigace

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze