Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUPředpisyVýnosy rektoraarchiv2005 › Výnos rektora č. 3/2005

Výnos rektora č. 3/2005

kterým se upravuje cena stravného, cena ubytování a cena za krátkodobý pronájem UVS Poněšice


Tento dokument ve formátu pdf

V Praze 21.12.2004

sekr. 42

881 /2004
VÝNOS REKTORA č. 3/2005

kterým se upravuje cena stravného, cena ubytování a cena

za krátkodobý pronájem UVS PoněšiceS platností od 1.1.2005 vydávám tento výnos.

Prof. Peter Toperczer

rektor


Rozdělovník:

Rektor, kvestorka,děkani, tajemnice,vedoucí EO, ředitel Studia, ředitel Disku, vedoucí KTV,KCJ,PC, ředitelka nakladatelství, ředitelka knihovny, vedoucí koleje, UZA,UVS Poněšice


1. CENY STRAVOVÁNÍ

A. Studenti ,vyučující,zaměstnanci AMU ( hlavní činnost - v období výuky)


cena stravování:


Základ daně DPH 19% cena stravování celkem
snídaně: 33,60 Kč 6,40 Kč 40,00 Kč
oběd: 58,80 Kč 11,20 Kč 70,00 Kč
večeře: 50,40 Kč 9,60 Kč 60,00 Kč
celý den: 142,90 Kč 27,10Kč 170,00 Kč

Fakulta nebo katedra může poskytnout studentovi finanční příspěvek dle svých možností.

B. Zaměstnanci a nezaměstnanci AMU ( doplňková činnost - v období prázdnin)

cena stravování:


Základ daně DPH 19% cena stravování celkem
snídaně: 33,60 Kč 6,40 Kč 40,00 Kč
oběd: 58,80 Kč 11,20 Kč 70,00 Kč
večeře: 50,40 Kč 9,60 Kč 60,00 Kč
celý den: 142,90 Kč 27,10Kč 170,00 Kč

C. Děti od 3 do 10 let ( doplňková činnost - v období prázdnin)

cena stravování:


Základ daně DPH 19% cena stravování celkem
snídaně: 16,80Kč 3,20 Kč 20,00 Kč
oběd: 33,60Kč 6,40 Kč 40,00 Kč
večeře: 33,60Kč 6,40 Kč 40,00 Kč
celý den: 84,00 Kč 16,00 Kč 170,00 Kč

2. CENY UBYTOVÁNÍ


A. Studenti, vyučující,zaměstnanci AMU ( hlavní činnost- v období výuky)


Základ daně DPH 5% cena za ubytování
95,20 Kč 4,80 Kč 100 ,00Kč

Fakulta nebo katedra může poskytnout studentovi finanční příspěvek dle svých možností.

B. Zaměstnanci a nezaměstnanci AMU a děti od 3 do 10 let ( doplňková činnost- v období prázdnin)


Základ daně DPH 5% cena za ubytování
114,30 Kč 5,70 Kč 120 ,00Kč

Úhrady rekreací budou prováděny bezhotovostně, a to poštovní poukázkou 4 týdny před zahájením kurzu ( podrobněji pokyn EO, jehož přílohou bude i ceník rekreace) K přihlášení na kurzy (a ostatní pracovní aktivity AMU) i rekreace se používají tiskopisy přihlášek, které jsou k dispozici v případě kurzů a ostatních pracovních aktivit AMU ve finanční účtárně u pí. Staňkové, v případě rekreace u vedoucích jednotlivých turnusů.

Storno poplatky v případě rekreací :

---------------------

1 den před nástupem 100%

2 dny před nástupem 75%

3 dny před nástupem 50%

4 dny před nástupem 25%

5 dní před nástupem 0 %

Bezplatné ubytování bude poskytováno personálu střediska, pedagogům na kurzech, zaměstnancům AMU na služební cestě, účastníkům brigád, studentům na povinných kurzech KTV, kde součástí pobytu je povinná brigádnická činnost.


  1. KRÁTKODOBÝ PRONÁJEM


Při krátkodobém pronájmu střediska cizí organizaci pro účely školení, schůzí, oslav apod., který nevyžaduje ubytování, se účtuje paušální hodinová sazba 600,- Kč včetně DPH.

Tento výnos vstupuje v platnost 1.1.2005 a ruší se výnos rektora 3/2004 z 23.4.2004.

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze