Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUPředpisyVýnosy rektoraarchiv › 2013

2013

Archiv již neplatných výnosů rektora z roku 2013
FileVýnos rektora č. 1/2013
kterým se upravují poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2013/2014
Výnos rektora č. 1/2013
kterým se upravují poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2013/2014.
FileVýnos rektora č. 2/2013
Výnos rektora č. 2/2013
jímž se stanovují nová pravidla pro rozdělování a užití institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj (dále „IP DKR“) výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků podle Zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále „MŠMT“) Akademii múzických umění v Praze (dále „AMU“).
Výnos rektora č. 7/2013
kterým se stanovují ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE AMU V PRAZE NA PODPORU PROJEKTŮ SPECIFICKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VÝZKUMU
FileVýnos rektora č. 7/2013
FileVýnos rektora č. 4/2013
ve fpormátu pdf
Výnos rektora č. 4/2013
PRAVIDLA VNITŘNÍ SOUTĚŽE AMU
FileVýnos rektora č. 8/2013
Výnos rektora č. 8/2013
Na pondělí 23. prosince 2013 vyhlašuji rektorské volno.
© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze