Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUPředpisyVýnosy rektora › platné

platné

platné přepisy rektora
Výnos rektora č. 1/2009
o komplexní prověrce bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) podle § 108 odst. 5 Zákoníku práce a o prověrce požární ochrany (PO)
Výnos rektora č. 10/2007
kterým se upravují poplatky za ubytování na Koleji a učebním středisku AMU, Hradební 7, Praha 1.
Výnos rektora č. 8/2007
k řádnému zajištění inventarizací
Výnos rektora č. 5/2007
o zadávání veřejných zakázek na AMU
Výnos rektora č. 6/2006
jímž se s okamžitou platností zjednodušují Výnosy rektora č. 2/2006 a č. 3/2006
Výnos rektora č. 5/2006
Výnos rektora č. 5/2006 - pravidla elektronické komunikace na Akademii múzických umění
Výnos rektora č. 4/2006
pokyn pro tvorbu a jednotnou úpravu vysokoškolských kvalifikačních prací na AMU
Výnos rektora č. 2/2006
o zveřejňování závěrečných prací
Výnos rektora č. 11 /2005
k Pravidlům pro používání výpočetní techniky na AMU
Výnos rektora č. 14/2005
o spisové službě v iFIS*
Výnos rektora č. 7/2005
k provozu v učebním, výcvikovém a ubytovacím středisku Beroun
Výnos rektora č. 6/2003
o zřízení útvaru interního auditu na AMU dle zákona 320/2002 Sb. v platném znění
Metodický pokyn rektora AMU č. 2/2000
k vyřizování žádostí o nostrifikaci diplomů získaných na zahraničních školách
FileVýnos rektora č. 5/2006 - pdf
FileVýnos rektora č. 5/2007
FileVýnos rektora č. 5/2007 - priloha1
FileVýnos rektora č. 5/2007 - priloha2
FileVýnos rektora č. 5/2007 - priloha3
FileVýnos rektora č. 4/2007 - pdf
FileVýnos rektora č. 1/2007
File Výnos rektora č. 14/2005- pdf
Výnos rektora č. 14/2005 o spisové službě v iFIS* - obr
FileVýnos rektora č. 2/2006 - pdf
FileVýnos rektora č. 2/2006 priloha1 - doc
FileVýnos rektora č.4 /2005 - pdf
FileVýnos rektora č.4 /2005 doplněk1 - pdf
FileVýnos rektora č. 10 /2005 - pdf
FileVýnos rektora č. 11 /2005 - pdf
FileVýnos rektora č. 7/2005 - pdf
FileVýnos rektora č. 6/2003 - pdf
FileVýnos rektora č. 7/2001 příloha1 - pdf
FileMetodický pokyn rektora AMU č. 2/2000 - pdf
FileMetodický pokyn rektora AMU č. 2/2000 priloha
FileNovela č.1 metodického pokynu rektora AMU č. 1/2000 - doc
File8/2007 priloha 1 - pdf
File8/2007 priloha 2 - pdf
Výnos rektora č. 2/2008
kterým se na základě rozhodnutí MŠMT č.j. 107/2008-30 ze dne 3. ledna 2008 bez náhrady ruší výnos č. 7/2001 o poplatcích za habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem pro uchazeče, kteří nejsou v pracovně právní poměru s Akademií múzických umění v Praze.
Výnos rektora č. 3/2008
jímž se upravuje Výnos rektora č. 5/2007 z 5. března 2007 o zadávání veřejných zakázek na AMU
Výnos rektora č. 6/2008
kterým se upravují poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2008/2009.
Výnos rektora č. 9/2008
k zajištění řádných inventarizací na Akademii múzických umění v Praze v roce 2008 a jímž zároveň vyhlašuji jejich plán na všech fakultách a složkách
File9/2008 příloha 1
ve formátu pdf
File9/2008 příloha 2
ve formátu pdf
FilePříloha č.1 k výnosu rektora 1/2009
Doporučená osnova zprávy o prověrce pracoviště AMU z pohledu BOZP a PO.
FileVýnos rektora č. 2/2009
kterým se upravují poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2009/2010.
Výnos rektora č. 2/2009
kterým se upravují poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2009/2010.
Výnos rektora č. 4/2006
pokyn pro tvorbu a jednotnou úpravu vysokoškolských kvalifikačních prací na AMU
Výnos rektora č. 2/2007
o pracovněprávních vztazích na AMU
Spisový a skartační řád
dle Výnosu rektora č. 3/2009
Výnos rektora č. 4/2009
Metodika jednotné úpravy, zpracovávání, ukládání a zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací na AMU
FileVýnos rektora číslo 4/2009
Výnos rektora č.6/2009
o evidenci a používání razítek na AMU
FileVýnos rektora č.6/2009
Výnos rektora č. 8/2009
k zajištění řádné inventarizace na Akademii múzických umění v Praze v roce 2009 a jímž zároveň vyhlašuji její plán na všech fakultách a složkách.
File8/2009
Platné výnosy rektora
Výnos rektora č. 4/2010
k zajištění řádné inventarizace na Akademii múzických umění v Praze v roce 2010, jímž zároveň vyhlašuji její plán na všech fakultách a složkách.
FileVýnos rektora č. 4/2010
Výnos rektora č. 1/2010
kterým se upravují poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2010/2011.
FileVýnos rektora č. 1/2010
Výnos rektora č. 1/2007
o zásadách akvizice a evidence informačních zdrojů na AMU
Výnos rektora č. 3/2011
k zajištění řádné inventarizace na Akademii múzických umění v Praze v roce 2011 a jímž zároveň vyhlašuji její plán na všech fakultách a složkách
FileVýnos rektora č. 3/2011
Výnos rektora č. 4/2011
o nakládání s výsledky činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích na Akademii múzických umění v Praze
FileVýnos rektora č. 4/2011
FileVýnos rektora č. 3/2012
o rektorském volnu.
FileVýnos rektora č. 6/2012
Výnos rektora č. 6/2012
jímž se stanovuje počet kreditů v doktorských studijních programech na Akademii múzických umění v Praze (dále jen „AMU“)
FileVýnos rektora č. 8/2012 - pdf
Výnos rektora č. 8/2012
kterým se v návaznosti na zákonnou změnu sazeb daně z přidané hodnoty (dále jen „ DPH“) od 1. ledna 2013 upravují ceny ve střediscích UVS Poněšice, UZA Tržiště, Kolej a učební středisko Hradební, UVS Beroun
FileDodatek č. 1 k výnosu rektora č. 8/2012
Dodatek č. 1 k výnosu rektora č. 8/2012
kterým se upravují s účinností od 28.6.2013 ceny ubytování v průběhu akademického roku a hotelového provozu na Koleji a učebním středisku Hradební
FileVýnos rektora č. 3/2013
Výnos rektora č. 3/2013
k zajištění řádné inventarizace na Akademii múzických umění v Praze v roce 2013, jímž je zároveň vyhlášen její plán na všech fakultách a složkách
FileVýnos rektora č. 5/2013
Výnos rektora č. 5/2013
kterým se s účinností od 1. ledna 2014 upravují ceny doplňkové činnosti ve středisku UVS Poněšice
Výnos rektora č. 6/2013
kterým je upraveno zpracovávání znaleckých posudků na Akademii múzických umění v Praze a poskytování odměny za jejich vypracování
FileVýnos rektora č. 6/2013
FileVýnos rektora č. 6/2013 příloha č.1
FileVýnos rektora č. 6/2013 příloha č.2
FileVýnos rektora č. 6/2013 příloha č.3
FileVýnos rektora č. 6/2013 příloha č.4
FileVýnos rektora č. 3/2014
pdf soubor
Výnos rektora č. 3/2014
kterým se stanovuje jednací řád oborových rad doktorského studia na AMU v Praze.
FileVýnos rektora č. 5/2014
Výnos rektora č. 5/2014
o zásadách identity managementu na AMU v Praze (stručná informace pro uživatele)
FileMetodika k výnosu rektora č. 1/2012
Metodika k výnosu rektora č. 1/2012
FileVýnos rektora č. 6/2014
o zásadách akvizice a evidence informačních zdrojů na Akademii múzických umění v Praze (AMU)
Výnos rektora č. 6/2014
o zásadách akvizice a evidence informačních zdrojů na Akademii múzických umění v Praze (AMU)
FileVýnos rektora č. 8/2014
Pravidla vnitřní souteže AMU, kterými se upravují zásady rozdělování prostředků příslušné části Institucionálního plánu pro rok 2015
FileVýnos rektora č. 1/2015 o poplatcích za nadstandardní administrativní úkony
Výnos rektora č. 1/2015 jímž se stanovují poplatky za nadstandardní administrativní úkony
FileVýnos rektora č. 1/2015
Výnos rektora č. 1/2015
jímž se stanovují poplatky za nadstandardní administrativní úkony.
FileVýnos rektora č. 3/2015
o habilitačních řízeních a řízeních ke jmenování profesorem na Akademii múzických umění v Praze (AMU)
Výnos rektora č. 3/2015
o habilitačních řízeních a řízeních ke jmenování profesorem na Akademii múzických umění v Praze (AMU)
FileVýnos rektora č. 5/2015 - Transcript of Record - formát PDF
o uznávání studia v rámci zahraničních studentských mobilit realizovaných na základě programu Erasmus+
FileVýnos rektora č. 5/2015 - Learning Agreement for Studies - formát docx
příloha č. 1 výnosu rektora č. 5/2015 - ve formátu docx
FileVýnos rektora č. 5/2015 - Learning Agreement for Studies - formát PDF
příloha č. 1 výnosu rektora č. 5/2015 - ve formátu PD
FileVýnos rektora č. 5/2015 - Transcript of Record - formát PDF
příloha č. 2 výnosu rektora č. 5/2015 - ve formátu PDF
FileVýnos rektora č. 5/2015 - Transcript of Record - formát docx
příloha č. 2 výnosu rektora č. 5/2015 - ve formátu docx
© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze