Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUPředpisyVýnosy rektoraplatné › Výnos rektora č. 7/2005

Výnos rektora č. 7/2005

k provozu v učebním, výcvikovém a ubytovacím středisku Beroun

Tento dokument ve formátu pdf

V Praze 16.3.2005

sekr. 2787 /2005
VÝNOS REKTORA č. 7/2005

k provozu v učebním, výcvikovém a ubytovacím středisku Beroun

(dále „UVS Beroun“)

S platností od 16.3.2005 vydávám tento výnos.

doc. Ivo Mathé

rektor


Rozdělovník:

Rektor, kvestorka,děkani, tajemnice,vedoucí EO, ředitel Studia, ředitel Disku, vedoucí KTV,KCJ,PC, ředitelka nakladatelství, ředitelka knihovny, vedoucí koleje, UZA,UVS Poněšice
  1. Dislokované pracoviště Akademie múzických umění v Praze je v Berouně - Zavadilce, Barrandova ul. 30. Telefon: 0311 626228.

  2. Správce budovy: Jiří Zavadil, bytem Beroun - Zavadilka, ul. Hájka z Libočan 31, telefon: 607213086. Pracovní doba správce: Po-Pá 7.30 - 16,00 hod.

  3. Areál budov je rozčleněn na úseky pro jednotlivé fakulty a pracoviště AMU.

  4. Práce studentů a pedagogů v ateliérech a laboratořích musí být vždy předem písemně ohlášena dle Organizačního řádu UVS Beroun a jeho dodatků.

  5. Poplatek za ubytování činí 20 Kč/noc včetně DPH. Studentům a pedagogům pracujícím v UVS Beroun je poskytováno ubytování bezplatně, platí pouze 5% DPH, tzn. 1 Kč/noc.

  6. Poplatek za lůžkoviny na osobu činí 40 Kč včetně DPH. Po 10 dnech užívání lůžkovin provede ubytovaný výměnu lůžkovin za nový poplatek.

  7. Povinnost ubytovaného je udržovat přidělený pokoj v pořádku, šetřit jeho zařízení a chránit vybavení před poškozením a udržovat pořádek ve společných prostorách.

  8. Odcizení majetku oznámí ubytovaný správci budovy nebo odpovědnému pracovníkovi.

  9. Důležitá telefonní čísla: 

Hasiči ..................... 622905

Policie...................... 158

Pohotovost lékaře..... 412

Pohotovost plyn....... 621515

  1. Odpovědný pracovník pro UVS Beroun: Karel Slavík, Rektorát AMU, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1, tel.: 57534205, mobil 602874367.

Tento výnos vstupuje v platnost 16.3.2005 a ruší se výnos kvestorky 1/2000 z 23.5.2000.

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze