2009

fakulta uchazeč obor zahájení řízení datum jmenování
HAMU doc. Magdaléna Hajóssyová Hudební umění - zpěv 15.5.2008 18.9.2009
HAMU doc. Mgr. Noemi Zárubová-Pfeffermannová Taneční umění - nonverbální a komediální divadlo 15.5.2008 18.9.2009
DAMU doc. MgA. Karel Makonj Dramatické umění - teorie a kritika 9.4.2008 18.9.2009
DAMU doc. PhDr. Bohumil Nuska, CSc. Dramatické umění - teorie a kritika 9.4.2008 18.9.2009
DAMU doc. PhDr. Alena Morávková Dramatické umění - teorie a kritika 23.1.2008 18.9.2009
HAMU doc. Vladimír Rejlek Hudební umění - trubka 7.2.2007 18.9.2009
© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze