2010

fakulta uchazeč obor zahájení řízení datum jmenování
HAMU doc.MgA. Jaroslav Rybář Hudební umění - hudební režie 23.5.2006 1.5.2010
HAMU doc. Jindřich Pazdera Hudební umění - housle 20.12.2006 1.5.2010
HAMU doc. MgA. Alois Čoček Hudební umění - lesní roh 30.4.2009 8.12.2010
DAMU doc. PhDr. Jan Hyvnar, CSc. Dramatické umění - teorie a kritika 28.1.2009 8.12.2010
© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze