2012

doc. JUDr. Jiří Srstka
Dramatická umění - produkce
zahájení řízení: 2.5.2011
jmenován: 16.11.2012

doc. PhDr. Jana Pilátová
Dramatická umění - herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku
zahájení řízení: 30.9.2010
jmenována: 16.11.2012

doc.PhDr. P. Janoušek,CSc.
Dramatická umění - teorie a kritika
zahájení řízení: 29.9.2010
jmenován: 20.6.2012

doc. MgA. Marek Jícha
Filmové, televizní a fotografické umění a nová média - kamera
zahájení řízení: 29.3.2010
jmenován: 1.2.2012

doc. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D.
Filmové, televizní a fotografické umění a nová média - teorie filmové a multimediální tvorby
zahájení řízení: 29.3.2010
jmenován: 1.2.2012

doc. Mgr. Jiří Myslík
Filmové, televizní a fotografické umění a nová média - kamera
zahájení řízení: 29.3.2010
jmenován: 1.2.2012

doc. Juraj Filas
Hudební umění - skladba
zahájení řízení: 19.11.2007
jmenován: 1.2.2012

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze