Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUVýběrová řízení na místa akademických pracovníků › Výběrové řízení na obsazení místa Pedagog pro výuku profilového oboru animace

Výběrové řízení na obsazení místa Pedagog pro výuku profilového oboru animace

Děkan Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen FAMU) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka pro Katedru animované tvorby FAMU - Pedagog pro výuku profilového oboru animace.

Výběrové řízení se řídí Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU, čl. 1, odst. 3) a § 77 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění.

Náplň práce:

 • výuka předmětu Dějiny animovaného filmu pro studenty katedry animované tvorby a celoškolního předmětu Možnosti animace
 • dále účast při přijímacím řízení oboru animace, při klauzurních zkouškách, účast ve zkušebních komisích bakalářského i magisterského stupně a na studijních soustředěních katedry

Předpokladem pro účast ve výběrovém řízení je:

 • VŠ vzdělání v oblasti filmové vědy, dějin filmu, zejména animovaného filmu
 • pedagogická praxe výuky dějin animovaného filmu, schopnost odborné analýzy filmového díla, dramaturgické schopnosti, hluboká znalost dějin i současné české i světové animace
 • organizační předpoklady, systematičnost, flexibilita, obětavost a pracovní nasazení i nad rámec úvazku
 • vlastní činnost v oboru animace - publikační, lektorská, dramaturgická, programová
 • schopnost přednášet v anglickém jazyce

Datum nástupu:

 • leden 2018

Pracovní úvazek:

 • 0,4
 • platové podmínky se řídí vnitřním předpisem AMU

Přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, adresa bydliště, kontaktní telefon, e-mail
 • strukturovaný životopis
 • kopie dokladů o nejvyšším ukončeném vzdělání
 • motivační dopis
 • vlastní nástin koncepce výuky

 

Přihlášku do výběrového řízení zašlete nejpozději do 13. 11. 2017 na adresu: Filmová a televizní fakulta AMU, sekretariát děkana, Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha 1, předmět: Výběrové řízení KAT.

Předpokládaný termín konání výběrového řízení: polovina prosince 2017. Veškeré další informace o škole jsou dostupné na www.amu.cz a www.famu.cz.

Mgr. Zdeněk Holý
Děkan FAMU

Zveřejněno dne 11. října 2017.

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze