Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUZápisy akademického senátuRok 2008 › 2. ledna 2008

2. ledna 2008

Zápis 08-01- 2. 1. 2008 z mimořádného zasedání AS AMU

Přítomni: doc. PhDr. Jan Dvořák, odb. as. Mgr. Vít Janeček, odb. as. Ing. Hana Jarošová, doc. MgA. Marek Jícha, doc. MgA. Pavel Kalfus, Daniel Strejc, Petra Tejnorová, Tomáš Vrána.

Omluveni: MgA. Adam Halaš, MgA. Ivo Kahánek, Mgr. Viktor Košut, doc. Vladimír Rejlek, doc. Přemysl Rut, prof. Mgr. Jaroslav Šaroun, prof. Jiří Tomášek

Hosté: prof. Jan Vedral, Ing. Karel Foustka, prof. Vlastimil Mareš, Irvin Venyš, Ing. Pavel Marek, PhDr. Michael Bregant

Předseda AS AMU přivítal přítomné a popřál všem hezký a úspěšný rok 2008.

Předseda AS AMU uvedl, že mimořádné zasedání AS AMU je svoláno opakovaně na základě usnesení ze zasedání AS DAMU a AS FAMU, které proběhlo dne 11. 12. 2007. Dále konstatoval, že senát není usnášeníschopný vzhledem k nepřítomnosti 3 členů studentské komory (viz výše).

Poté se předseda AS AMU omluvil přítomným členům i hostům, navrhl další termín zasedání AS AMU na čtvrtek 10. 1. 2008 v 16,30 v zasedacím sále rektorátu AMU a ukončil zasedání.

doc. PhDr. Jan Dvořák
předseda AS AMU

Zapsala: Pavla Procházková

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze