Rok 2013

13-03-7.5.
Zápis ze zasedání Akademického senátu AMU v Praze dne 7.5.2013
13-02-7.2.
Zápis ze zasedání Akademického senátu AMU ze dne 7.2.2013
13-01-7.1.
Zápis ze zasedání Akademického senátu AMU ze dne 7.1.2013
Zápis ze zasedání AS AMU ze 4. 6. 2013
Zápis se zasedání AS AMU dne 7. 10. 2013
Zápis zasedání Akademického senátu AMU ze dne 4. 11. 2013
© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze