13-01-7.1.

Zápis ze zasedání Akademického senátu AMU ze dne 7.1.2013
Zápis ze zasedání AS AMU č. 1 ze dne 7. 1. 2013
zasedací místnost rektorátu AMU 11:00–12:00
© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze