Rok 2014

Zápis ze zasedání AS AMU dne 25.2.2014
Zápis ze zasedání AS AMU 2.6.2014
Hlasování per rollam
1. změna Statutu DAMU 2.vyjádření k nominaci prof. Pavla Janouška na člena Umělecké rady AMU
Zápis ze zasedání AS AMU dne 6.10.2014
Zápis ze zasedání AS AMU dne 22.10.2014
Zápis ze zasedání AS AMU dne 1.12.2014
zasedací místnost rektorátu AMU 18:00 – 19:30
© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze