Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUZápisy akademického senátuRok 2015 › Písemný protokol o průběhu voleb do AS AMU 3. a 4. března 2015.

Písemný protokol o průběhu voleb do AS AMU 3. a 4. března 2015.

soubor ve formátu pdf. zde

Předseda a členové volební komise (bez titulů):

Daniela Jobertová, Radek Marušák, Olga Češková, Branislav Mazúch, Karolína Macáková, Václav Hodonický, Marek Vajchr, Martin Čech, Hana Nováková, Ingeborg Radok Žádná, Václav Bernášek, Katarína Čabalová.

Přítomní členové komise (bez titulů):

Daniela Jobertová, Olga Češková, Karolína Macáková, Václav Hodonický, Marek Vajchr, Martin Čech, Hana Nováková, Ingeborg Radok Žádná, Václav Bernášek, Katarína Čabalová.

Volby do AS AMU se konaly ve dnech 3. a 4. března 2015 na všech fakultách AMU, tj. na DAMU, FAMU, HAMU a proběhly řádně a správně dle Volebního a jednacího řádu AS AMU ze dne 12. března 2008.

Volební komise se sešla ke sčítání odevzdaných hlasů dne 4. března 2015
v 17. hodin v zasedací místnosti rektorátu.

 

Výsledek voleb dle jednotlivých fakult AMU (jména jsou uvedena bez titulů, číslice označují počet hlasů odevzdaných ve prospěch navržených kandidátů).

 

DAMU

Celkem odevzdáno 172 lístků.

Pedagogická komora:                             Počet hlasů

Karel Makonj                                               122

Michal Lázňovský                                        75

Jana Hanušová                                           57

Jakub Korčák                                              56

Zdeňka Sajfertová                                       45

Studentská komora:                                Počet hlasů

Jakub Rálek                                                76

Tomáš Loužný                                            64

Ivo Kristián Kubák                                       95

 

Zvoleni:

  1. 1. Karel Makonj               2. Michal Lázňovský    3. Jana Hanušová
  2. 1. Ivo Kristián Kubák      2. Jakub Rálek

 

FAMU

Celkem odevzdáno 340 lístků.

Pedagogická komora:                             Počet hlasů

Ladislav Greiner                                         176

David Jařab                                                138

Jiří Kubíček                                                125

Marta Lamperová                                       161

Martin Stecker                                            113

Studentská komora:                                Počet hlasů

Daria Chernyak                                          112

Adéla Komrzýová                                       87

Michal Kráčmer                                          137

Jan Syruček                                               166

Martina Ševčíková                                      62

 

Zvoleni:

  1. 1. Ladislav Greiner          2. Marta Lamperová    3. David Jařab
  2. 1. Jan Syruček                 2. Michal Kráčmer

 

HAMU

Celkem odevzdáno 151 lístků.

Pedagogická komora:                             Počet hlasů

Roman Dykast                                            24

Slavomír Hořínka                                       42

Václav Janeček                                          54

Ivo Kahánek                                               64

Lukáš Matoušek                                         51

Michal Rataj                                               38

Vladimír Rejlek                                           45

Tomáš Strašil                                             38

 

Studentská komora:                                Počet hlasů

Josef Bartoš                                               14

Monika Částková                                        46

Klára Lidová                                               24

Natálie Nečasová                                       19

Jakub Rataj                                                75

Petr Zvěřina                                               72

 

Zvoleni:

  1. 1. Ivo Kahánek                2. Václav Janeček        3. Lukáš Matoušek
  2. 1. Jakub Rataj                 2. Petr Zvěřina

 

 

Zapsáno 4. března 2015, v 19. hod.

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze