Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUZápisy správní radyrok 2007 › 19.11.2007

19.11.2007

Zápis ze zasedání Správní rady AMU dne 19.11.2007


Přítomni: Petr Burgr, Ing. Václav Hanke, CSc., Mgr. Dagmar Havlová,
Ing. Petr Hejma, JUDr. Jaroslav Hlávka, PhDr. Leo Pavlát, Ing. Dana Raková,
Ing. arch. Václav Šebek, prof. Alena Štěpánková Veselá, Ing. Anna Tesařová,
doc. Ing. Jiří Volf, CSc., PhDr. Eva Zaoralová-Hepnerová
Za AMU: Doc. Ivo Mathé, RNDr. Alena Kolafová
Omluveni: PhDr. Josef Havel, CSc., Ing. Miroslav Hiršl, Ing. arch. Jan Kasl,
doc. RNDr. Petr Kolář, CSc., Otomar Krejča, JUDr. Samuel Šmálik

Program:

1) Volba předsedy a dvou místopředsedů

Zasedání zahájil předseda SR AMU Ing. V. Hanke, CSc. Uvítal všechny přítomné.

Ad 1

Podle Statutu SR AMU je pro volbu předsedy a místopředsedů nutná přítomnost 2/3 členů SR. Díky přítomnosti 12 členů byla SR usnášeníschopná.

Prof. Alena Štěpánková Veselá vyjmula z osudí jména 3 přítomných členů SR, čímž byla ustanovena volební komise ve složení: Prof. Alena Štěpánková Veselá, Ing. Dana Raková, JUDr. Jaroslav Hlávka.

Volba předsedy SR AMU

Předsedkyně volební komise Prof. Alena Štěpánková Veselá vyzvala přítomné, aby navrhli kandidáty na předsedu. Navrženi byli Ing. Václav Hanke, CSc. a Ing. Petr Hejma. Kandidáti vyjádřili souhlas s kandidaturou. Volební listina se jmény kandidátů byla rozmnožena. Proběhla tajná volba. Bylo odevzdáno 12 platných volebních lístků.

Výsledky volby:     Ing. Václav Hanke, CSc.  -        9 hlasů
                             Ing. Petr Hejma               -        3 hlasy

Předsedou SR AMU byl pro dvouleté funkční období zvolen
Ing. Václav Hanke, CSc.

Volba místopředsedů SR AMU

Předsedkyně volební komise Prof. Alena Štěpánková Veselá vyzvala přítomné, aby navrhli kandidáty na místopředsedy. Navrženi byli Ing. Petr Hejma, PhDr. Leo Pavlát, Ing. Dana Raková a Ing. Anna Tesařová. Kandidáti vyjádřili souhlas s kandidaturou. Volební listina se jmény kandidátů byla rozmnožena. Proběhla tajná volba. Bylo odevzdáno 12 platných volebních lístků.

Výsledky volby:     Ing. Petr Hejma              -          7 hlasů
                             PhDr. Leo Pavlát             -          5 hlasů
                             Ing. Dana Raková           -          4 hlasů
                             Ing. Anna Tesařová         -          8 hlasů

Místopředsedy SR AMU byli pro dvouleté funkční období zvoleni Ing. Anna Tesařová a Ing. Petr Hejma.

Předseda Ing. Václav Hanke, CSc. poděkoval členům SR AMU za účast na jednání a za důvěru při znovuzvolení. Dále poděkoval vedení AMU za pozvání a poskytnuté vstupenky pro členy SR AMU na koncert akademických komorních sólistů, který se konal tentýž večer v Lichtenštejnském paláci v sále Martinů.

Ing. Václav Hanke, CSc., v.r.
předseda Správní rady AMU

Zapsala RNDr. Alena Kolafová
V Praze dne 20. listopadu 2007

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze