Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUZápisy správní radyrok 2015 › 12.11.2015

12.11.2015

Zápis ze zasedání Správní rady AMU dne 12.11.2015

Přítomni:
Ing. Václav Dejčmar, Ing. Petr Hejma, PhDr. Josef Havel, CSc.,
Ing. arch. Jan Kasl, Mgr. Jan Maxa,  Mgr. Jiří Šesták, Ph.D., JUDr. Milada Šípková,
doc. Ing. Jiří Volf, CSc., prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., PhDr. Eva Zaoralová-Hepnerová
Za AMU: Doc. Jan Hančil, Ing. Ladislav Paluska
Omluveni: Ing. Pavel Racocha, JUDr. Miroslav Šipovič,
doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc., prof. Alena Štěpánková Veselá

Program:
1) Volba předsedy a místopředsedů
2) Různé

Zasedání zahájil předseda SR AMU prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. Uvítal všechny přítomné a představil nového člena SR AMU Ing. Václava Dejčmara, akcionáře společnosti a člena dozorčí rady RSJ a.s., členem SR AMU je s účinností od 01.10.2015.

Ad 1
Podle článku 3 odst. 1. Statutu SR AMU je třeba provést volbu předsedy a dvou místopředsedů, 18.11.2015 skončí dvouleté funkční období stávajícího předsedy a místopředsedů. Prof. Wilhelm konstatoval, že 2/3 většina členů, potřebná k uskutečnění volby, je přítomna.

PhDr. Eva Zaoralová-Hepnerová vyjmula z osudí jména 3 přítomných členů SR AMU, čímž byla ustanovena volební komise ve složení: Ing. Václav Dejčmar, Mgr. Jan Maxa, doc. Ing. Jiří Volf, CSc.

Volba předsedy SR AMU
Navrženými kandidáty na předsedu je prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. a Ing. Petr Hejma. Kandidáti vyjádřili souhlas s kandidaturou. Proběhla volba.
Výsledky volby:
Bylo odevzdáno 10 lístků: 10 platných. Oba kandidáti získali 5 hlasů. Vzhledem k tomu, že počet hlasů byl pro oba kandidáty shodný, bylo přistoupeno k druhému kolu hlasování. Toto kolo proběhlo se stejným výsledkem jako kolo první, proto bylo přistoupeno k losování. Doc. Ing. Jiří Volf, CSc. vylosoval z osudí jméno předsedy. Stal se jím prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

Předsedou SR AMU byl pro dvouleté funkční období zvolen
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

Volba místopředsedů SR AMU
Navrženými kandidáty na místopředsedy jsou Ing. Petr Hejma a JUDr. Milada Šípková. Kandidáti vyjádřili souhlas s kandidaturou. Proběhla volba.
Výsledky volby:
Bylo odevzdáno 10 platných lístků. Pro kandidáty se vyjádřilo všech 10 přítomných členů SR AMU.

Místopředsedy SR AMU byli pro dvouleté funkční období zvoleni
Ing. Petr Hejma a JUDr. Milada Šípková.

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. sdělil, že usnesení pro volbu předsedy a místopředsedů je schváleno všemi hlasy přítomných členů SR AMU. Předseda i místopředsedové poděkovali přítomným za důvěru.

Ad 2

Pan rektor předal přítomným finální verzi materiálů projednávaných na posledním zasedání SR AMU – Dlouhodobý záměr na léta 2016 – 2020, Aktualizaci Dlouhodobého záměru na rok 2016 a  Institucionální plán na léta 2016 – 2018. Nepřítomným členům budou materiály zaslány poštou. Dále pozval rektor přítomné na neformální diskusi a malé občerstvení do Café HAMU.

prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v. r.
předseda Správní rady AMU

Zapsala RNDr. Alena Kolafová
V Praze dne 13. listopadu 2015

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze