Nacházíte se zde: Úvod Pro studenty › Dodatek k diplomu (Diploma Supplement)

Dodatek k diplomu (Diploma Supplement)

Dne 11. června 2009 byl v Bruselu AMU udělen certifikát "Diploma Supplement Label - Dodatek k diplomu".

DSOd akademického roku 2005/2006 – prvně v listopadu 2005 - vydává AMU v Praze všem absolventům bakalářských a magisterských studijních programů  na všech třech fakultách automaticky a bezplatně Dodatek k diplomu (Diploma Supplement) v českém i anglickém jazyce.

Ve Studijním a zkušebním řádu AMU je zakotvena povinnost školy vydat  dodatek k diplomu, který odpovídá modelu vytvořenému Evropskou komisí, Radou Evropy a organizací UNESCO/CEPES. Vydávání dodatku je od roku 2006 rovněž nařízeno zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění.

Dodatek k diplomu přispívá ke spravedlivému akademickému a profesnímu uznání získané kvalifikace v České republice i v zahraničí.

Diploma Supplement Label

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze