Nacházíte se zde: Úvod Mezinárodní odděleníERASMUS+ › Základní informace

Základní informace

Erasmus+ (2014-2020)

Evropský parlament schválil program Erasmus+, nový program Evropské unie pro oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Byl schválen na programové období 2014-2020, resp. akademická léta 2014/2015-2020/2021.

Cílem tohoto sedmiletého programu je zlepšit rozvoj schopností a dovedností jednotlivců, zlepšit zaměstnanost zejména mladých lidí, rozšířit spolupráci mezi institucemi, usnadnit přenos znalostí a zkušeností, propojit svět vzdělávání a práce, přispět k modernizaci vzdělávání, odborné přípravy a systémů práce s mládeží.

Jednou z hlavních aktivit zůstává mobilita jednotlivců (výjezdy jednotlivých osob do zahraničí na předem zvolenou hostitelskou instituci, za konkrétním účelem na předem stanovenou dobu, jež odpovídá pravidlům pro délku pobytu stanovenou programem), a v jejím rámci pak mobilita studentů za účelem studia/praxe a mobilita zaměstnanců za účelem výuky/školení.

Národní agentura obnovila a vylepšila databázi závěrečných zpráv studentů Erasmus dostupnou na http://erasmus-databaze.naep.cz

Více informací o programu na http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze