You are here: Home ECTSInformation on the institution › List of programmes offered

List of programmes offered

DAMU

Bakalářský (BcA.)

Obory Forma Jazyk Délka
kombinované čeština 3 roky
prezenční čeština,angličtina 3 roky
prezenční čeština 3 roky
kombinované čeština 4 roky

Magisterský (MgA.)

Obory Forma Jazyk Délka
prezenční čeština 4 roky
prezenční čeština 5 let

Navazující magisterský (MgA.)

Obory Forma Jazyk Délka
kombinované čeština 2 roky
prezenční čeština 2 roky
prezenční čeština,angličtina 2 roky
kombinované čeština 3 roky
prezenční čeština,angličtina 3 roky
prezenční čeština 3 roky

FAMU

Bakalářský (BcA.)

Obory Forma Jazyk Délka
prezenční čeština 3 roky
prezenční čeština,angličtina 3 roky

Navazující magisterský (MgA.)

Obory Forma Jazyk Délka
prezenční čeština 2 roky
prezenční angličtina 2 roky
prezenční čeština,angličtina 2 roky
prezenční angličtina 3 roky
prezenční čeština 3 roky
prezenční čeština,angličtina 3 roky

HAMU

Bakalářský (BcA.)

Obory Forma Jazyk Délka
prezenční čeština 3 roky
prezenční čeština,angličtina 3 roky

Navazující magisterský (MgA.)

Obory Forma Jazyk Délka
prezenční čeština 2 roky
prezenční čeština,angličtina 2 roky

Platnost dat k 23. 11. 2017

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze