Upozornění na nebezpečný email v síti AMU

V posledních hodinách se do emailových schránek uživatelů AMU šířil nebezpečný email se zavirovanou přílohou. Předmět emailu je "Upomínka úhrady faktury" a obsahuje přílohu, která po otevření zaviruje počítač a soubory na síťových discích, ke kterým má uživatel přístup.

Tento email je nápadný podivnou adresou odesílatele, která může vypadat například takto Tracie.Mccook61756@gmx.com, což není email žádného Vašeho dodavatele.

V žádném případě takový, ani jemu podobný email neotvírejte a neklikejte na přílohu!

Pokud jste tak již učinili na pracovním nebo soukromém počítači, neprodleně vypněte svůj počítač a informujte IT správce na fakultách případně rektorátu.

Děkujeme za spolupráci

Ing. Václav Obadálek
vedoucí Počítačového centra AMU

18. prosinec 2019