Italský literární vědec Franco Moretti vystoupí v Praze

Emeritní profesor Stanfordovy univerzity Franco Moretti prosloví 28. února od deseti hodin v sídle Akademie věd přednášku s názvem Simulace dramatických sítí. Známý literární vědec přijal pozvání České literární bibliografie (Ústav pro českou literaturu AV ČR) a časopisu pro performativní umění a umělecký výzkum ArteActa (Akademie múzických umění v Praze).

Franco Moretti ve svém oboru platí za průkopníka v oblasti digitálního výzkumu a zároveň za bořitele řady zažitých představ, například, že kulturní artefakty nelze pochopit jejich měřením nebo že humanitní vědci mohou předmět svého zájmu pouze různě vykládat. Se svým týmem ve Stanfordské literární laboratoři, kterou vedl v letech 2010–2017, se pokoušel o pravý opak (koncept „distant reading“) a strhl tím na svou stranu početnou komunitu tzv. dálkových čtenářů. „Morettiho přístup má tu výhodu, že nepracuje jen s jednou určitou stránkou literatury, ale snaží se na základě nových poznatků literární teorii změnit už v jejích základech,“ říká František A. Podhajský z České literární bibliografie. „Morettiho interpretace Shakespearova Hamleta je v mnohém přínosná nejen pro zájemce z řad teoretických oborů, ale může se stát inspirací i pro samotné tvůrce, jako jsou například dramaturgové nebo scenáristé,“ dodává Jan Jiřík z časopisu ArteActa.

Přednáška prof. Franca Morettiho Simulating Dramatic Networks se koná v hlavní budově Akademie věd na Národní třídě (sál č. 206) v pátek 28. února 2020 od 10.00 hod. Přednáška bude pronesena v anglickém jazyce.
Vstup na přednášku je zdarma po registraci na http://bit.ly/36qRTmw.

Součástí přednášky bude úvodní slovo Vojtěcha Malínka (Česká literární bibliografie) a prezentace nového čísla časopisu ArteActa, v jehož posledním čísle nalezneme český překlad Morettiho práce Teorie sítí a analýza syžetu věnované mimo jiné analýze dramatu Hamlet Williama Shakespeara a doprovodnou studii o Morettiho díle od Františka A. Podhajského.

Anotace přednášky:

„Jistě, je to zajímavé,“ pronesl někdo z publika, když jsem poprvé přednášel o dramatických sítích. „Ale jako matematik mám pocit, že něčemu rozumím, jen když vím, jak to ‚udělat‘. Proto mě zajímá, jak takovou dramatickou síť vytváříte. Jaké součástky potřebujete, jaká pravidla a jaké fáze vývoje?“ Po deseti letech nabízí tato přednáška první část odpovědi. Pokouší se dramatické sítě skutečně vytvořit, „modelovat“.
Samozřejmě, že to není zcela obvyklý způsob, jak literaturu zkoumat. Vždyť nebudu mluvit o divadelních hrách, ale o sítích, které z nich lze extrahovat. A dokonce to místo skutečných sítí budou jen jejich „simulace“. Což je termín, který měl dlouhou dobu pejorativní nádech. Jak si však všimla Evelyn Fox Kellerová, v posledních letech přišel o „svou dřívější ontologickou podřadnost, pověst ‚příživníka‘, a stal se tvůrcem ‚alternativní reality‘“.
Alternativní realita. To bude důvod, proč jsou modely v literární vědě tak vzácné. Předmět jejího studia – texty – je přece tak jednoznačně daný, předávaný z generace na generaci s veškerou péčí, a někdy dokonce úctou, že samotné pomyšlení na nějakého „alternativního“ Hamleta zní napůl šíleně a napůl svatokrádežně. A přesto se pokusím ukázat, že to za to stojí.

Biogram přednášejícího:

Franco Moretti (1950) je italský kulturní teoretik, emeritní profesor Stanfordovy univerzity a stálý člen berlínského Wissenschaftskolleg. Patří ke klasikům literární komparatistiky a průkopníkům digitálního výzkumu v humanitních vědách. V posledním desetiletí vydal knihy Distant Reading (2013), The Bourgeois. Between History and Literature (2013) a Far Country. Scenes from American Culture (2019). V roce 2017 připravil výbor ze studií Stanfordské literární laboratoře Canon/Archive. Studies in Quantitative Formalism from the Stanford Literary Lab. Česky zatím vyšla v překladu Olgy Čaplyginové jediná jeho kniha: Grafy, mapy, stromy. Abstraktní modely literární historie (Karolinum, 2014). Pravidelně publikuje v britském marxistickém časopise New Left Review, naposledy zde spolu s Olegem Sobčukem uveřejnil kritický přehled digitálního bádání v oblasti literatury („Hidden in Plain Sight“, NLR, sv. 118, červenec–srpen, 2019).

12. únor 2020

.