Termín pro podání žádostí - program Aktion Rakousko

15. březen 2020 je termín pro podávání žádostí o 1-5měsíční stipendia pro přípravu diplomové/disertační práce a o 1 -3měsíční výzkumná stipendia pro akademické pracovníky.

AKTION Česká republika – Rakousko je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru ve všech vědních oborech. O stipendia programu AKTION ke studijním či výzkumným pobytům v Rakousku se mohou zájemci ucházet na rakouských státních univerzitách, odborných vysokých školách, pedagogických vysokých školách i na akreditovaných soukromých univerzitách. Je možné požádat o stipendium na semestrální pobyt, krátkodobou mobilitu, letní školy anebo získat příspěvek na dlouhodobou i krátkodobou institucionální spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi v oblasti výuky, výzkumu, organizace přednášek, exkurzí, vydávání publikací apod. Přihlášky je možné podávat v německém i anglickém jazyce.

Seznam akreditovaných institucí a více informací je k dispozici na webu: https://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/.  

13. únor 2020

.