Varianty pokračování studentských mobilit

Včetně jejich dopadů na finanční podporu po vyhlášení stavu nouze v ČR v souvislosti s šířením nového koronaviru

Odpovědi na nejčastější otázky týkající se variant pokračování studentských mobilit po vyhlášení stavu nouze v ČR najdete zde: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/coronavirus-impact_en.

 
Grafické zobrazení hlavních situací přikládáme níže v příloze.
6. duben 2020

Přílohy:

None (0 bajtů)


.