Vláda nově upravila režim na hranicích - pravidla od 14. dubna

Dovolujeme si Vás informovat, že vláda nově upravila režim na hranicích.

Od 14. dubna mohou občané v nezbytných a jasně odůvodněných případech vycestovat do zahraničí. Návrh Ministerstva vnitra vychází vstříc lidem, kteří např. musejí jet do zahraničí vyřídit úřední povinnosti, vyjet na služební cestu, na pohřeb, za rodinou nebo v jiné mimořádné naléhavé situaci. 

V příloze je k dispozici Usnesení vlády, které upravuje vstup občanů do Česka a karanténní opatření. Hranice nadále zůstávají uzavřené a stále platí zákaz vstupu cizinců na naše území včetně přerušení vydávání víz. 

Nově umožňuje MV vycestovat všem občanům Česka, a to buď na dobu kratší než 24 hodin bez nutnosti karantény po návratu, nebo na delší dobu s nutností karantény. Možnost vycestovat bude jen v nezbytných, odůvodněných a doložených případech. Všechny osoby budou policií při výjezdu i návratu zaevidovány. Usnesení bude trvat po dobu mimořádné situace.

Současně je nutné sledovat pravidla v ostatních zemích, zda je vůbec přicestování možné.

Pro všechny osoby v Česku stále platí omezení volného pohybu nařízené Ministerstvem zdravotnictví, a to i v případech vycestování z ČR. Nemožnost vycestovat je tedy vázaná na platnost mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví.

Všechny osoby kromě výjimek mají po návratu povinnost oznámit návrat krajské hygienické stanici. Osoby cestující do ČR také mají povinnost oznámit jakékoliv příznaky chřipkových onemocnění lékaři.

V příloze této novinky naleznete tabulku "Pravidel pro vstup na území ČR informující o pravidlech pro občany ČR, cizince s přechodným nebo trvalým pobytem/rodinní příslušníci občanů ČR a EU a pro další kategorie" a příslušné Usnesení vlády ČR.

8. duben 2020

Přílohy:

Usnesení vlády ČR - 6_4_2020_č_387_1.pdf (102.1 KB) Pravidla pro vstup na území ČR a karanténní opatření (od 14. 4. 2020).pdf (277.4 KB)


.