Aktuální shrnutí výjimek ze zákazu volného pohybu osob z území ČR a pravidlech pro vstup na území ČR

Níže uvádíme aktuální shrnutí o výjimkách ze zákazu volného pohybu osob z území ČR a pravidlech pro vstup na území ČR a karanténních opatřeních:

Od 17. 4. 2020 byla upravena pravidla pro vstup na území ČR a karanténní opatření (bod 10 – Naléhavé mimořádné situace), která se týkají cest na území ČR a umožňují, aby občan ČR a EU, cizinec v mimořádných situacích přicestoval na území ČR například za účelem účasti na zkoušce na střední a vysoké škole. Jedná se o krátkodobý vstup.  Pokud by doba vycestování trvala déle než 24 hodin platí povinná karanténa – 14 dnů. Dokumenty ke vstupu, které jsou potřeba – potvrzení střední a vysoké školy o účasti na zkoušce. Podrobnější informace naleznete v tabulce v příloze.

Pokud se nejedná o zkoušku, platí Podmínky a náležitosti vyžadované pro překročení státní hranice z 7. 4. 2020 a 14. 4. 2020 (usnesení č. 387/2020 a č. 150/2020) - https://www.mvcr.cz/clanek/sdeleni-ministra-vnitra-modelove-situace.aspx. Nutnost předložení dokladů – potvrzení o přechodném a trvalém pobytu a 14 denní karanténa. 

Dále jsou nově v platnosti výjimky ze zákazu volného pohybu osob z území ČR do zahraničí přímo v bodě j) cesty na výuku a zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké škole. Jde například o přítomnost na výuce na vysoké škole, přítomnost na zkoušce na vysoké škole (státnice, přijímací zkoušky apod.), konzultace s lektorem, praxe a praktická výuka. Po návratu je nařízená povinná karanténa (14 dnů), pokud doba vycestování by trvala déle než 24 hodin. Jako dokumenty k vycestování slouží – potvrzení o studiu v zahraničí, potvrzení zahraniční vysoké školy o zkoušce. Podrobnější informace naleznete v tabulce v příloze. 

Vycestování z území ČR je možné pouze v nezbytných případech pod podmínkou, že účel vycestování je v souladu s výjimkami ze zákazu volného pohybu nařízeného mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, a že k dosažení účelu vycestování nepostačuje cesta v rámci území ČR.

Občan plánující vycestovat do zahraničí musí být v prvé řadě obeznámen s opatřeními, které zavedla země, do které plánuje vycestovat, a jaká pro něj z nich plynou omezení a povinnosti. Doporučujeme sledovat webové stránky MZV, MV a příslušných velvyslanectví.

 

Aktuální situace pro Slovensko -https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/slovensko_mimoradna_situace_zavedeni.html

Aktuální situace pro Německo - https://www.mvcr.cz/clanek/nemecko-zavadi-povinnou-14denni-karantenu.aspx

Aktuální situace pro Rakousko - https://www.mvcr.cz/clanek/rakousko-od-10-dubna-2020-zavadi-kontroly-na-hranicich-s-ceskou-republikou.aspx

Aktuální situace pro Polsko -https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/polsko_opatreni_koronavirus.html

 

E-mailový kontakt pro dotazy související s cestováním za nouzového stavu: cestovani.covid19@mvcr.cz.

MV ČR individuální výjimky k cestování neuděluje, tyto výjimky jsou stanoveny v usnesení vlády.

Postupy a situace se mění velmi dynamicky. MV ČR aktualizuje web www.mvcr.cz pravidelně, v sekci Koronavirus.

22. duben 2020

.