Aktuální výjimky a pravidla pro vstup do ČR týkající se studentů

Dovolujeme si prezentovat tabulku s aktuálními výjimkami a pravidly pro vstup do ČR včetně karanténních opatření od 27. 4. 2020 viz příloha body 8b Přeshraniční žáci, studenti a 12 – Naléhavé mimořádné situace (studenti – účast na zkouškách).

Vláda dne 23. dubna schválila nové usnesení pro vstup občanů ČR a cizinců na území ČR. V souladu s uvolněním plošného zákazu volného pohybu na území ČR mohou osoby žijící na území ČR vycestovávat, aniž by na hranici byl kontrolován účel jejich vycestování. Do neděle 26. dubna je však v platnosti usnesení č. 387, které ukládá občanům ČR i cizincům žijícím na území ČR po návratu do České republiky absolvovat povinnou 14denní karanténu, pokud nepředloží doklady dokazující nezbytnost jejich cesty podle stále platného usnesení. Možnost nahrazení karantény potvrzením o absolvování PCR testu vstoupí v platnost až pondělkem 27. dubna. Toto lékařské potvrzení o výsledku testu (vzor tiskopisu je ke stažení zde (docx, 21 kB) je nutné předložit při hraniční kontrole, testování nebude probíhat na hraničním přechodu.

Aktuální rozcestník pro cestování do ostatních států - https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html

Bližší Informace MZV - https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_04_24_proc_nedoporucujeme_cestovat.html

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html

Před případnou cestou do zahraničí MZV doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

E-mailová linka pro dotazy související s cestováním za nouzového stavu: cestovani.covid19@mvcr.czPostupy a situace se mění velmi dynamicky. Prosím sledujte web www.mvcr.cz, sekci Koronavirus.

Výjimky a pravidla pro vstup do České republiky včetně karanténních opatření platná od 27. dubna 2020 

27. duben 2020

.