Národní stipendijní programy - prodloužení uzávěrky: Estonsko

Dovolujeme si Vás informovat o prodloužení termínu odevzdání přihlášek na stipendium na základě mezinárodních smluv do Estonska pro akademické pracovníky.

Původní termín 1. 5. se prodloužil nově na 15. 5. 2020. Akademičtí pracovníci mohou žádat o krátkodobé (1 - 9 dní) nebo dlouhodobé (10 dní – 10 měsíců) pobyty. Stipendium pro krátkodobé pobyta činí 45 Eur/den a pro dlouhodobé pobyty 660 Eur/měsíc. Zájemci podávají svoji přihlášku přímo Archimedes Foundation.

 

4. květen 2020

.