Národní stipendijní programy - prodloužení uzávěrky: Slovensko

Dovolujeme si Vás informovat o prodloužení termínu odevzdání přihlášek na stipendium na základě mezinárodních smluv na Slovensko.

Slovensko nabízí stipendia v rámci Národního stipendijního programů SR. Původní termín odevzdání přihlášek byl posunutý na 18. 5. 2020 v 16 hodin. Došlo také k úpravám některých podmínek, které mají za cíl zmírnit negativní dopady opatření proti šíření pandemie. Podrobnější informace naleznete na stránkách: https://www.stipendia.sk/sk/aktuality/zmena-uzavierky-a-uprava-podmienok

6. květen 2020

.