Výjezdy do zahraničí – aktuální možnosti

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 dochází ke změnám v realizaci projektů finančně podpořených z programů Erasmus+ a v reálných možnostech studentské i pedagogické zahraniční mobility. Dům zahraniční spolupráce (DZS) v roli národní agentury pro uvedené programy průběžně aktualizuje informace na svých webových stránkách.

Na stránce https://www.naerasmusplus.cz/cz/o-programu/covid/ DZS zveřejnil a průběžně aktualizuje mapu, která graficky znázorňuje akutální možnosti studia v zahraničí.

V této mapě najdete země, které umožňují vstup cizinců - označené zelenou barvou, a země, do kterých v tuto chvíli vyjet nejde  – označeny červeně. Mapu aktualizuje DZS několikrát týdně. Informaci vždy ověřte ještě na stránkách Ministerstva zahraničních věcí. Situace v jednotlivých zemích se dynamicky mění.

Před plánovaným výjezdem se také spojte s příslušnou zahraničí školou, nebo institucí a ověřte, zda probíhá výuka a jaké jsou aktuální podmínky

Zahraniční výjezdy žáků, studentů, pedagogických, nepedagogických, akademických, neakademických pracovníků a dalších pracovníků ve vzdělávání financované z programů administrovaných DZS je možné plánovat, popř. i realizovat, pouze v případech, kdy je to umožněno jak ze strany České republiky, tak ze strany země, kde se má daná mobilita uskutečnit.

18. květen 2020

.