Do děkanského úřadu FAMU nastoupila dokumentaristka Andrea Slováková

Andreu Slovákovou navrhl Akademický senát do vedoucí funkce Filmové a televizní fakulty již minulý rok v prosinci. O děkanskou pozici se tehdy ucházela společně s dalšími třemi kandidáty - producentem Čestmírem Kopeckým, televizním dramaturgem a producentem Janem Šternem a současným proděkanem FAMU pro zahraničí Ondřejem Zachem. Z většinového počtu hlasů, které dlouholetá dramaturgyně jihlavského festivalu získala, vzešel formální návrh na její jmenování, jež svým rozhodnutím finálně potvrdil rektor AMU Jan Hančil. Od 20. května se tak FAMU může pyšnit vůbec první děkankou ve své historii.  

Andrea Slováková studovala Katedru dokumentární tvorby FAMU, filmová studia na Filozofické fakultě UK, kde absolvovala postgraduální studium, a mediální studia na Fakultě sociálních věd UK. S Mezinárodním festivalem dokumentárních filmů v Jihlavě je spojena již od roku 2003, působila v jeho vedení a od roku 2008 je jeho dramaturgyní. V letech 2012-2015 byla ředitelkou Nakladatelství AMU. Slováková se soustavně věnuje i teoretickému myšlení o filmu: je autorkou knihy Co je nového ve filmové vědě (2017), členkou redakční rady periodika Dok.revue, filmového časopisu Iluminace a publikuje například v časopisech Kino-Ikon, Cinepur, Kinečko aj. V neposlední řadě je také režisérkou dokumentárních snímků, které byly promítány na mezinárodních festivalech v Marseille, Paříži, v Novém Bělehradě či Pekingu (z posledních například Oživení průmyslu, 2016; Jak se děje smysl: Letní filosofická škola, 2018 či 500 plošin, 2020), a autorkou básnické sbírky Vně (2018, Větrné mlýny).

Slováková kandidovala na post děkanky s koncepcí, v níž zdůrazňovala několik hlavních bodů, na kterých hodlá pracovat společně se svým proděkanským týmem: Helenou Bendovou, iniciátorkou nového studijního programu Herní design, dlouholetým produkčním festivalu Academia film Olomouc Petrem Vlčkem a filmovým historikem a dramaturgem Davidem Čeňkem. V první řadě chtějí podporovat otevřenost školy vůči zahraničnímu i domácímu kulturnímu prostředí, z něhož by měli studenti čerpat tolik potřebnou praxi a poznání: „Rádi bychom například, aby byla FAMU otevřená tuzemským i zahraničním kapacitám, s nimiž by studenti mohli svou tvorbu konzultovat anebo je přímo sledovali při práci. I od studentů je značná poptávka, a my na tom teď s proděkanským týmem pracujeme,“ dokládá svou snahu Slováková. Živý, soustavný kontakt s filmovým průmyslem souvisí s dalším neméně důležitým bodem koncepce Slovákové, jímž je podpora různorodosti s ohledem na proměňující se trendy, postupy a technologie výroby i filmové distribuce. Nová děkanka chce u studentů podporovat formulaci jasné tvůrčí vize a představy o stylu. Stejně tak ve své koncepci sleduje i potřebu soustředit se na profesní rozvoj pedagogů a to i prostřednictvím podpory tvůrčího volna. Na úrovni vnitřního chodu fakulty se pak Slováková se svými proděkany zaměří na podporu mezikatederní spolupráce studentů i pedagogů, na vzájemnou komunikaci a rovné zacházení. Mezioborovost by pak měla přispět k důslednější orientaci výuky na filmové řemeslo a žánry, a to především v bakalářských stupních. „Je důležité, aby studenti točili ve štábech, uměli spolupracovat a měli vůči sobě respekt. Aby režisér věděl, co může chtít po kameramanovi, a zároveň věděl, co mu kameraman může dát,“ předesílá děkanka.

FAMU vstupuje pod vedením Slovákové do nové éry, která však staví na pevných základech, zavedených postupech a opatřeních, díky nimž fakulta již dlouhá léta funguje a prosperuje. Nová děkanka chce nicméně v následujících čtyřech letech posílit prestiž Filmové a televizní fakulty skrze modernizaci výuky a intenzivnějšího kontaktu s mezinárodní kinematografií, aby i nadále „vychovávala jedinečné tvůrčí osobnosti, které svým poznáním a tvorbou budou obohacovat společnost i světovou kinematografii.

 

foto: Karel Cudlín, Nová beseda

28. květen 2020

.