ERASMUS+ Kombinovaná mobilita

Dovolujeme si vás informovat o tom, že v programu Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání v aktuálně běžících výzvách budou nově umožněny kombinované mobility.

Na základě nóty Evropské komise ze dne 18. května 2020, která se zabývá opatřeními pro implementaci programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity v nadcházejících měsících v souvislostech s COVID-19, budou v programu Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání (KA103 i KA107) v aktuálně běžících výzvách umožněny kombinované mobility (blended mobilities), a to za následujících podmínek:

Studenti

Studentům zapojeným do programu Erasmus+ může být nabídnuta možnost začít své aktivity ve virtuální formě (jakýkoliv druh virtuálních aktivit, které odpovídají rozsahu mobility, jako např. distanční vzdělávání organizované hostitelskou institucí či virtuální stáž) s tím, že tato virtuální mobilita by měla být kombinována s fyzickou zahraniční mobilitou později, pokud a jakmile ji situace dovolí.

V případě, kdy účastníci nemohou uskutečnit ani část mobility v zahraničí ve fyzické podobě kvůli dopadům COVID-19, např. v případě studentů, kteří budou brzy ukončovat studium a nemohou tedy fyzicky začít svou zahraniční mobilitu za účelem studia později, bude za způsobilou považováno celé období virtuální mobility, pokud budou přetrvávat podmínky, které vyvolaly vyšší moc.

Účastníkům by, kdykoliv je to možné, mělo být před zahájením virtuální části umožněno profitovat z příležitostí pro studium jazyka v rámci nástroje OLS, a to až do konce jejich mobility. Nové OLS licence pro Výzvu 2020 již byly přiděleny, v nejbližší době je tedy budete mít k dispozici. Z hlediska uznání, jak virtuální, tak fyzická část mobility by měla být uznána v rámci výsledků učení, např. prostřednictvím ECTS.

Zaměstnanci

Pokud jde o krátkodobé mobility zaměstnanců, bude, podobně jako u studentů, v případě přetrvávání podmínek, které vyvolaly vyšší moc, za způsobilou považováno celé období virtuální mobility.

 

4. červen 2020

.