Pravidla pro vstup občanů ze zemí EU+ a ze zemí mimo EU - aktualizace od 3.8.2020

Dovolujeme si vás informovat o aktualizaci ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje podmínky pro vstup osob na území České republiky s účinností od 3. srpna 2020.

Toto opatření (v přiloženém souboru níže) upravuje podmínky pro vstup na území ČR a karanténní opatření, a to s účinností od 3. 8. 2020. V příloze naleznete také seznam zemí s nízkým rizikem nákazy. Informace k podmínkám vstupu do jednotlivých států jsou k dispozici na zastupitelských úřadech v daných zemích a Ministerstvu zahraničních věcí. Jako další dokument Vám rovněž přikládáme Pravidla pro vstup osob na území ČR, která jsou platná od 20. 7. 2020.


Podrobnější informace týkající se pobytu cizinců ze třetích zemí naleznete na stránce Informace k řešení pobytových záležitostí cizinců na území ČR po skončení nouzového stavu https://www.mvcr.cz/clanek/reseni-pobytovych-zalezitosti-cizincu-na-uzemi-cr-ode-dne-17-cervence-2020.aspx.

 

1. AKTUALITY A DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Cizinci (občané třetích zemí) s:
- krátkodobým vízem za účelem zaměstnání,
- krátkodobým vízem za účelem sezónním,
- vízem k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónním, nebo
- mimořádným pracovním vízem,
kterým po 12. březnu 2020 skončila platnost víza a zaměstnavatel s nimi sjedná prodloužení pracovního vztahu nebo pracovní vztah nový, se prodlužuje lhůta na vycestování až do 16. září 2020; zároveň se prodlužuje platnost povolení k zaměstnání (podrobnosti zde (pdf, 200 kB)).

Tuto informaci je možné nalézt v:

- ukrajinštině zde (pdf, 144 kB),
- vietnamštině zde (pdf, 91 kB),
- ruštině zde (pdf, 143 kB),
- rumunštině zde (pdf, 154 kB),
- čínštině zde (pdf, 101 kB),
- arabštině zde (pdf, 97 kB),
- španělštině zde (pdf, 153 kB),
- francouzštině zde (pdf, 153 kB).

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví - omezení překročení státní hranice ČR s účinností od3. srpna 2020 - naleznete zde (pdf, 284 kB).

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění Covid-19, naleznete zde (pdf, 201 kB).

  

2. POBYT CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČR PO SKONČENÍ NOUZOVÉHO STAVU

Řešení pobytových záležitostí cizinců na území České republiky ode dne 17. července 2020 (pdf, 313 kB)

Informace pro vybrané cizince z bezvízových zemí v souvislosti s obecnou povinností vycestovat k 16. červenci 2020
Pokud je občan třetí země státním příslušníkem některé z třetích zemí, které jsou osvobozeny od vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty a je držitelem platného cestovního dokladu a dokladu o povolení k pobytu nebo dlouhodobého víza vydaných členskými státy schengenského prostoru, může po skončení platnosti dlouhodobého víza či povolení k pobytu ihned (bez nutnosti vycestovat), započít svůj krátkodobý bezvízový pobyt v rámci schengenského prostoru po max. dobu 90 dnů. Více info zde (pdf, 686 kB).

6. srpen 2020

Přílohy:

None (0 bajtů) None (0 bajtů) None (0 bajtů)


.