Otevření ambasády v Uzbekistánu

Na základě potvrzení ze strany MZV bychom vás chtěli informovat o obnovení vízové agendy na ZÚ Taškent.

Od 7.9.2020 byla částečně obnovena vízová agenda na ZÚ Taškent v Uzbekistánu. Studenty z Uzbekistánu je opět možné nominovat do Režimu student a Zrychlené procedury.  Měsíční kvóta v Režimu student je pro Uzbekistán 20 studentů

8. září 2020

.