Stipendia: Německo - DAAD a BTHA pro akademický rok 2021-2022 (i umělecké obory)

Dovolujeme si Vás informovat o nabídce stipendií na základě mezinárodních smluv do Německa.

Německá akademická výměnná služba (Deutscher Akademischer Austauschdienst DAAD) nabízí celou řadu stipendií pro různé cílové skupiny pro akademický rok 2021-2022.

Jednotlivé nabídky DZS zveřejňuje ve Vyhledávači stipendií na webových stránkách:

 

 

Seznam požadovaných dokumentů pro jednotlivá stipendia naleznete ve stipendijní nabídce pod odkazem na web DAAD. Dokumenty se nahrávají do portálu DAAD, který je již otevřen pro přijímání žádostí.

Zároveň žádáme zájemce o vyplnění registračního formuláře Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia, pokud není ve stipendijní nabídce uvedeno jinak.

 

Termín podání pro studijní a výzkumná stipendia je 16. 11. 2020, pro stipendia k účasti na letním kurzu je 1. 12. 2020.

Pro skupiny cesty studentů jsou termíny podání žádosti 1. 11. 2020, 1. 2. 2021 a 1. 5. 2021 podle začátku studijní cesty.

 

Pro různé cílové skupiny nabízí DZS ve spolupráci s DAAD Information Point Prag Online Information Session, na kterém představí proces podání žádosti a upozorní na novinky v souvislosti s pandemií Covid-19. Pro studenty BSP a MSP nabízí dva termíny, pro doktorandy a akademické pracovníky jeden termín.

Online Information Session pro uchazeče o stipendium ke studiu MSP a k účasti na letním kurzu v roce 2021:

Online Information Session pro uchazeče o výzkumná stipendia DAAD. Online Session je určen pro studenty DSP, absolventy MSP, postdoktorandy, vědecký dorost a VŠ učitele.

Online Information Sessions proběhnou online na platformě Webex. Pozvánku s odkazem na Online Session zašle DZS registrovaným zájemcům před konáním akce.

 

Zároveň si dovoluji upozornit na další stipendijní možnost pro české studenty, kteří mohou žádat o stipendium k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia či delšího studijního pobytu na bavorské veřejné vysoké škole. Stipendium je financováno Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou (BTHA) a Bavorským centrem pro střední, východní a jihovýchodní Evropu (BAYHOST).

Výše stipendia činí 853 EUR měsíčně.

Termín podání žádosti je 1. 12. 2020.

23. září 2020

.