Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 9. 11. 2020 - vstup na území ČR

Dovolujeme si Vás informovat, že od 9. listopadu 2020 je účinné nové ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví, které upravuje vstup osob do České republiky.

Příslušné ochranné opatření a sdělení, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění naleznete v příloze této aktuality. 

Nové ochranné opatření reaguje na pokračující pandemii onemocnění COVID-19 a koordinaci na úrovni EU. Vyplývající epidemiologická opatření a omezení se vztahují jak na české občany vracejí se zpět do ČR, tak i na všechny cizince.  Novinkou je mechanismus pro hodnocení epidemiologické situace jednotlivých členských států EU. Na základě stanovených kritérií bude pravidelně aktualizován seznam zemí s nízkým rizikem nákazy. Země jsou děleny do tří kategorií: zelené, oranžové a červené. Seznam je stanoven sdělením Ministerstva zdravotnictví a zahrnuje zelené a oranžové země. Negativní vývoj situace v Evropě znamená, že všechny evropské země s výjimkou Vatikánu, jsou od pondělí minimálně oranžové.

 

Povinnosti při vstupu do ČR jsou tyto: 

Červené státy – cestující z těchto zemí (jak cizinci, tak čeští občané) musí před vstupem do ČR vyplnit příjezdový formulář a absolvovat PCR test nebo karanténu.

Oranžové státy – cestující z těchto zemí mohou přijet bez nutnosti vyplnit příjezdový formulář. Negativní PCR test budou muset před vstupem na pracoviště nebo do vzdělávací instituce v ČR předložit cizinci, které do ČR přijíždějí za prací či studiem. Vztahuje se pouze na cizince.

Zelené státy – cestující z těchto zemí (jak cizinci, tak čeští občané) mohou přijet bez nutnosti vyplnit příjezdový formulář a absolvovat PCR test nebo karanténu.

 

Pokud jde o občany třetích států, tedy zemí mimo EU+, v souladu s koordinovaným postupem EU platí i nadále zákaz vstupu na území ČR se stanovenými výjimkami. Podmínky vstupu a kategorie osob, které jsou oprávněny vstoupit, jsou novým ochranným opatřením podrobně upraveny. Pravidla pro vstup naleznete na webu - https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx.

10. listopad 2020

Přílohy:

None (0 bajtů) None (0 bajtů) None (0 bajtů)


.