Stipendia na základě mezinárodních smluv do Německa

Dovolujeme si Vás upozornit na blížící se termín odevzdání žádostí o stipendia na základě mezinárodních smluv do Německa.

Německá akademická výměnná služba DAAD nabízí stipendia k účastí na letním kurzu v roce 2021. Lze vybrat ze 140 kurzů na různých německých univerzitách. Ucházet se mohou studenti BSP (od 2. ročníku) a MSP. Vyžaduje se minimální znalost němčiny na úrovni A2. Stipendium ve výši 1.061 Eur je určeno k zaplacení kurzovného, ubytování a dalších nákladů. Zájemci nahrávají požadované dokumenty do portálu DAAD v termínu 1. 12. 2020. Pdf-Zusammenfassung a Návrhu na vyslání / Žádosti o přiznání stipendia doručí poštou do sídla AIA Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).

Česko-bavorská vysokoškolská agentura vypsala roční stipendia pro studenty a absolventy vysokých škol z České republiky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia či delšího studijního pobytu na bavorské veřejné vysoké škole v akademickém roce 2021/2022. Stipendium lze prodloužit. Výše stipendia činí 853 Eur měsíčně. Dokumenty dle pokynů německé strany zasílají uchazeči v termínu 1. 12. 2020 do sídla Česko-bavorské vysokoškolské agentury BTHA, c./o. BAYHOST, Universitätsstraße 31, 93053 Regensburg. Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia doručí do sídla AIA Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1) v uvedeném termínu.

 

18. listopad 2020

.