Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 5.1.2021

Dovolujeme si Vás informovat, že od 5. ledna 2021 je účinné nové ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví.

Opatření rozšiřuje stávající podmínky pro cestující ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v souvislosti s novou mutací koronaviru. Již před vstupem do ČR musí každý cestující bez ohledu na způsob dopravy disponovat potvrzením o negativním výsledku antigenního nebo PCR testu ne staršího než 72 hodin. Pátý až sedmý den po příjezdu do ČR je pak nutné podstoupit PCR test nebo 10denní karanténu. Z těchto povinností jsou osvobozeny jen osoby tranzitující přes Spojené království do ČR či pracovníci mezinárodni dopravy. 

Předkládáme Vám rovněž stručný přehled důležitých změn při cestování do Velké Británie:https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_12_30_strucny_prehled_dulezitych_zmen_uk.html a rozcestník k Brexitu -  https://www.mzv.cz/london/cz/aktuality/rozcestnik_informaci_k_brexitu_co_vas.html 

Informace k podmínkám vstupu do jednotlivých států mají k dispozici zastupitelské úřady v daných zemích a Ministerstvo zahraničních věcí. Informace Ministerstva zdravotnictví ke koronaviru v anglickém jazyce naleznete na: https://koronavirus.mzcr.cz/en/ a na webu Ministerstva vnitra -  https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx. Ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví v anglickém jazyce jsou k dispozici zde.

 

5. leden 2021

.