Velká Británie opouští program Erasmus+, výjezdy do Velké Británie však nekončí

Dovolujeme si Vám předložit shrnutí situace, který zpracoval Dům zahraniční spolupráce (DZS) a MŠMT:

Velká Británie opouští s odchodem z Evropské unie i program Erasmus+. Dohoda o obchodu a spolupráci, kterou s EU uzavřela, účast v unijním programu Erasmus+ nepokrývá. Konec studijních výjezdů do Británie to však neznamená.

Aktuálně probíhající projekty za účasti britských institucí

Výjezdy studentů i zaměstnanců, stejně tak jako projekty spolupráce v rámci programu Erasmus+, je nyní možné realizovat beze změny v projektech financovaných zprogramového období 2014-2020. Pro již probíhající či schválené projekty se tedy nic nemění a mobility i projekty spolupráce je možné realizovat i nadále. „Studenti, kteří vrámci programu Erasmus+ aktuálně studují ve Velké Británii, a dokonce ani ti, kteří již byli k výjezdu přijati, ale ještě nevycestovali, nebudou změnami zasaženi“, vysvětluje Lucie Durcová, vedoucí informačního a komunikačního oddělení Domu zahraniční spolupráce, který program Erasmus+ v České republice administruje. „Ještě v akademickém roce 2022/2023 mohou školy a další vzdělávací instituce dokončovat projekty financované z programového období 2014-2020, a studenti i zaměstnanci tak budou moci vyrazit do Velké Británie za podmínek, které pro ně platily dosud.“ Občané EU, a tedy i ČR, přijíždějící do Velké Británie po 1. 1. 2021 v rámci programu Erasmus+ nebo jiného krátkodobého výměnného programu do šesti měsíců nebudou muset žádat o studentské vízum. Pokud budoustudenti chtít v Británii pobývat delší dobu než šestměsíců, pak si studentské vízum musí zajistit.

Vízový proces

Od 1. ledna 2021 se na studenty EU vztahují nové vízové požadavky a je zaveden nový bodový imigrační systém. Pro příjezd do Velké Británie musí studenti splnit určité požadavky, které se týkají pobytu. K tomu, aby mohli získat studentské vízum, budou potřebovat v novém systému dosáhnout 70 bodů. O vízum lze žádat nejdříve 6 měsíců od plánovaného začátku studia.

Studenti, kteří přijedou do VB, a kteří budou chtít ve Velké Británii pobývat déle než 6 měsíců, si musí zažádat studentské vízum. O studentské vízum bude možné žádat až 6 měsíců před plánovaným začátkem kurzu/studijního programu v roce 2021. Poplatek za žádost o vízum činí 348 GBP, dále je nutné také zaplatit zdravotní připojištění – více informací naleznete zde: https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application/how-much-pay.

Studenti, kteří přijedou do VB a budou chtít ve Velké Británii pobývat do max. 6 měsíců, budou v případě občanů EU a EFTA bezvízoví. Bližší informace jsou k dispozici zde: gov.uk/visas-immigration. Doporučuje se, aby vysílající organizace v zemích EU odkazovaly studenty na nutnost sledování pokynů vlády Velké Británie -  UK Government guidance.

Budoucí vývoj

Vláda Spojeného království zveřejnila prohlášení týkající se nového mezinárodního mobilitního programu Turing, pojmenovaném po britském matematikovi a zakladateli moderní informatiky, který nahradí účast Spojeného království v programu Erasmus+ a zajistí financování výjezdu britských studentů z vysokých škol do celého světa od 1. září 2021. Nový režim bude zpočátku fungovat po dobu 1 roku a bude spravován v rámci partnerství British Council a Ecorys. Bližší podrobnosti jsou na https://www.erasmusplus.org.uk/the-transition-period.

Co se týče mobilit z EU do Velké Británie, je potřeba, aby měly partnerské země zabezpečeno národní nebo institucionální financování, pokud chtějí vysílat studenty na vysoké školy do Velké Británie. Spolupráce s britskými vysokými školami, tak bude možná, a to prostřednictvím bilaterálních, meziuniverzitních či mezifakultních dohod, nebo v souladu s pravidly programu Erasmus+ v rámci podpory spolupráce se třetími zeměmi. 

Aktuální doporučení a informace k tématu Brexitu naleznete: 

 
Zdroj: Dům zahraniční spolupráce (DZS), MŠMT.
11. leden 2021

.