ELIA Academy 2021: Výzva k poskytnutí příspěvků

Evropský svaz uměleckých institutů (ELIA) informuje o možnosti se stále ještě přihlásit s příspěvky na akci ELIA Academy 2021.

Máte nové nápady, jak můžeme připravit studenty na budoucnost? Co můžeme udělat, abychom zajistili jejich úspěch v multidisciplinárním světě? Jak můžeme v tvůrčím vzdělávání vytvářet spravedlivé příležitosti a eliminovat systémovou diskriminaci?

ELIA Academy 2021 - explorativní setkání zaměřené na myšlenkové vedení speciálně určené pro lektory umění, pedagogy, umělecké výzkumníky, techniky a studenty.

Řídicí skupina akademie ELIA 2021 zve kolegy z členských institucí ELIA ze všech uměleckých oborů, aby přispěli do programu předložením svých návrhů.

Více informací a přihlášky na webu ELIA: https://elia-artschools.org/page/ELIAAcademy2021
 
ELIA je globálně propojená evropská síť, která poskytuje dynamickou platformu pro profesionální výměnu a rozvoj uměleckého vysokoškolského vzdělávání. S více než 250 členy ve 47 zemích zastupuje zájmy přibližně 300 000 studentů ve všech uměleckých oborech. Díky své mezioborovosti je ELIA v evropském prostoru jedinečnou organizací. Prosazuje zájmy vysokoškolského sektoru posílením a vytvořením nových příležitostí pro své členy. Jejím cílem je podněcovat výměnu zkušeností, reflexi a kritické myšlení. Jako znalostní platforma organizuje akce, iniciuje a podporuje projekty, které jsou v souladu s jejím strategickým zaměřením.
13. leden 2021

.