Ochranné opatření MZ ČR z 14. 2. 2021 a seznam zemí s rizikem nákazy ze dne 22. 2. 2021

Dovolujeme si Vás informovat o aktuálním Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění s účinností od 22. 2. 2021

Aktuální sdělení MZ ČR je k dispozici zde: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/.

 

23. únor 2021

Přílohy:

None (0 bajtů) None (0 bajtů) None (0 bajtů) None (0 bajtů)


.