Ochranné opatření MZDR k překročení státní hranice od 1. 3. 2021

Od 1. března je účinné nové ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví k podmínkám vstupu do ČR.

Pravidla pro vstup osob na území České republiky dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví  jsou aktualizována k 2. březnu 2021Seznam zemí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy naleznete zde

Semafor od 22. 2. 2021

Semafor od 22.2.2021

Informace k podmínkám vstupu do jednotlivých států mají k dispozici zastupitelské úřady v daných zemích a Ministerstvo zahraničních věcí - Přehled podmínek ke vstupu do jednotlivých zemí při cestě do zahraničí

Cizinci, kteří mají uděleno příslušné pobytové oprávnění a jsou přijati ke studiu, mohou do České republiky přicestovat.

Studenti, kteří v posledních 14 dnech pobývali více než 12 hodin v zemi, která není na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy, mají povinnost předložit před vstupem do školy výsledek testu škole, kde studují. V případě zemí se středním rizikem nákazy stačí antigenní (podstoupený nejdříve 24 hodin před cestou) či PCR test (podstoupený nejdříve 72 hodin před cestou), který byl proveden před vstupem na území ČR.

V případě zemí s vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy je nutný PCR test, který byl proveden na území ČR. U cesty ze zemí s velmi vysokým rizikem nákazy navíc platí, že test musí být předložen nejméně 5 dní od příjezdu. Může se využít tento formulář potvrzení o výsledku PCR testu). Viz -  https://covid.gov.cz/opatreni/zahranici/navrat-ze-zahranici-z-mista-s-vyssim-rizikem-nakazy.  Vzdělávací instituce musí zamezit vstupu osob do vzdělávacích institucí, pokud současně nepředloží zaměstnavateli nebo koncovému uživateli, pro něhož vykonávají práci, negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 z území České republiky, a to až po uplynutí nejméně 5 dní od příjezdu na území České republiky.

Student, který v této mimořádné době přijíždí, by měl zkontrolovat veškerá mimořádná opatření týkající se ubytování/ kolejí (zákaz poskytovat ubytování na kolejích a internátech se na osoby s bydlištěm mimo ČR nevztahuje) a fungování univerzity (forma výuky je nyní distanční).

V případě pochybností nebo dotazů se, prosím, obracejte telefonicky na Ministerstvo vnitra ČR: +420 974 801 801. (Po – Čt: 8:00 - 16:00 a Pá: 8:00 - 12:00). Nebo e-mailem: cestovani.covid19@mvcr.cz.Telefonická i emailová infolinka poskytuje informace v českém i anglickém jazyce.

Studenti/pracovníci musí informovat vzdělávací instituci o cestách přesahujících 12 hodin do zemí se středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19

Volný pohyb osob, které přicestují ze zahraničí je zakázán

Ministerstvo zdravotnictví ČR všem osobám dle bodů II. 1.  a II. 2. zakazuje:

1. všem osobám podle bodu I.3, I.4 a I.5 písm. d), s výjimkou osob podle bodu I. 5 e) a i), volný pohyb na území celé České republiky po dobu pobytu na území České republiky, u dětí mladších 5 let po dobu 5 dní, do doby výsledku RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 provedeného na území České republiky nebo do doby ukončení karanténního opatření, s výjimkou:

a) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti, k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,

b) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,

c) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,

d) cest zpět do místa svého bydliště,

e) pohřbů.

 

Upozorňujeme také na povinnost: 

·         nošení respirátorů a roušek (platí povinnost nosit chirurgickou roušku, na vybraných místech je povinný respirátor – zejména veřejná doprava a obchody)

 

Další informace naleznete na webech MV, MZV a MZDR, které se průběžně aktualizují:

https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

https://www.mzv.cz/jnp/

https://koronavirus.mzcr.cz/

2. březen 2021

Přílohy:

None (0 bajtů) None (0 bajtů) None (0 bajtů) None (0 bajtů)


.